научете повече

ЗА НАС

През последните няколко години България се радва на забележително развитие на два сектора – информационни технологии и туризъм.

В условията на дигиталната ера страната ни се трансформира от “нискотарифна” аутсорсинг дестинация в предпочитана локация за основни екипи на платформи като Вайбър и Убер. Благодарение на човешкия ни капитал имаме възможност да се превърнем в Силициевата долина на Европа, което в новия технологичен свят е изключителна възможност.

Благодарение на природните дадености на България и благоприятните геополитически условия в региона станахме предпочитана дестинация и за много туристи. Двуцифреният процентен ръст на чуждестранни посетители през последните години е поредното доказателство, че страната ни има какво да предложи на хора от цял свят, по всяко време от годината.

Това са нашите силни страни; идеята за АТИИ се роди покрай усилията на хората, които се опитват да ги развиват и да оползотворяват потенциала на техните синергии. Това са хора, които ползват онлайн платформи, за да посрещат в жилищата си посетители от различни краища, дошли да опознаят България. Това са хора, които правят престоя на гостите ни по-пълноценен, било чрез интересни турове или вълнуващи преживявания, за които гостите разбират от своите домакини или онлайн. Това са хора, които създават по-добри условия за туризъм посредством нови технологии. Това са хора, които промотират България в нови дигитални платформи и с една публикация успяват да запалят интереса на милиони хора по света. Това са хора, които с труда си допринасят изключително много за развитието на България, въпреки пречки от най-различно естество. Целта на АТИИ е да представлява тези хора, да подобрява туристическата инфраструктура и да работи за премахването на пречките за развитие на българския туризъм в условията на 21ви век.

Какво е туристически имот?

 

Туристическият имот е жилище, което се отдава под наем за кратък период от време на туристи или хора, които по една или друга причина остават в даден град за ограничен период от време. Туристическият имот не е хотел – той предоставя условията на дом, има домакин вместо рецепция и посетителите му се грижат за него като за свой собствен. АТИИ има за цел да изгради стандарти и добри практики в управлението на туристически имоти, като в същото време консултира домакините как да извършват тази дейност по законосъобразен начин.

 

 

Какво е туристическа иновация?

Реални и виртуални туристически обиколки, интерактивни карти и маршрути, специализирани блогове, “преживявания” за туристи и всички нови продукти, събития и инициативи, които допринасят за пълноценния престой на посетителите на България. АТИИ има за цел да помага на създателите на иновативни туристически услуги посредством консултации, промотиране и финансиране.