разберете нашите

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Главната ни цел е стартиране на диалог със съответните органи за подобряване и улесняване на процедурата по регулация на туристичекси имоти. Изсветляване на пазара с подходящи промени в законите, които го регулират.

– Повишаване на качеството на туристическите услуги, развитие на туристическата инфраструктура и създаване на положителен имидж както на бизнеса с туристически имоти, така и на България като туристическа дестинация.

– Защитаване на интересите на собствениците на туристически имоти

– Прилагане на иновационни практики в сферата на туризма

– Срещи с представители на законодателната и изпълнителна власт

– Провеждане на семинари и обучения свързани с туристическите имоти, регулацията на бизнеса и използването на различни платформи за краткосрочни наеми

– Информиране на обществото за промени в законите и за новини свързани с дейността по по отдаване на туристически имоти.

– Иницииране и финансиране на проекти за подобряване на туристическата инфраструктура